W ostatnią sobotę, 7 stycznia 2023 przyjęliśmy do grona przewodników jurajskich nowe osoby, które pozytywnie zdały egzamin. Serdecznie Wam gratuluję! Do zobaczenia na Szlaku Orlich Gniazd.